Historiek

Wijk Zwaan werd opgericht in januari 2016 en ontstond uit de samensmelting van 2 ter ziele gegane wijkverenigingen “Wijk Sas 6” en “Wijk Ter Heide”

In de loop van 2015 werden aan beide kanten van het kanaal verkennende gesprekken gevoerd door enkele initiatiefnemers die de oude wijkverenigingen nieuw leven wensten in te blazen.

Na contact tussen de 2 groepen bleek het water van het kanaal helemaal niet zo diep en werd beslist de 2 wijkdelen samen te voegen en als 1 wijk verder te gaan. Wijk Zwaan werd geboren.

Naam

De naam Wijk Zwaan werd gekozen uit de voorstellen van de wijkbewoners. En daar waren enkele goede redenen voor :

Wijk Ter Heide

Hier volgt de historiek van deze wijk

Wijk Sas 6

Hier volgt de historiek van deze wijk