Wijk Zwaan

Grondgebied

Wijk Zwaan is gesitueerd in het groene bosrijke noorden van Schoten en wordt gekenmerkt door E10 plas en Kempisch kanaal. Onze wijk is begrensd door E19 (Antwerpen-Breda) en Antitankgracht en wordt doorkruist door de N115 Brechtsebaan. Welke straten behoren tot Wijk Zwaan?

Historiek

Wijk Zwaan werd opgericht in januari 2016 en ontstond uit de samensmelting van 2 ter ziele gegane wijkverenigingen “Wijk Sas 6” en “Wijk Ter Heide”

In de loop van 2015 werden aan beide kanten van het kanaal verkennende gesprekken gevoerd door enkele initiatiefnemers die de oude wijkverenigingen nieuw leven wensten in te blazen.

Na contact tussen de 2 groepen bleek het water van het kanaal helemaal niet zo diep en werd beslist de 2 wijkdelen samen te voegen en als 1 wijk verder te gaan. Wijk Zwaan werd geboren.