Reglement tweedehandsmarkt Wijk Zwaan

Wanneer

1 De tweedehandsmarkt vindt plaats op zondag 9 juni 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur.    
2 Alle standhouders moeten vooraf inschrijven om hun plaats te reserveren.
3 Vanaf 8.00 uur zijn er mensen van de organisatie beschikbaar voor het geven van algemene informatie en hulp indien nodig.

Inschrijven/reserveren

4 Inschrijven kan vanaf 15 april 2019.
5 Door deelname gaat men akkoord met het reglement.
6 Inschrijven via
www.wijkzwaan.be of mail naar markt@wijkzwaan.be met opgave van
- Naam
- Adres
- Telefoon
- Aantal gewenste meters
7 In principe zullen alle plaatsen toegewezen zijn één week voor de tweedehandsmarkt (dit is dus zondag 2 juni).
8 De Wijkvereniging is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor plaatsen die door overmacht niet vrij zijn.
9 Na 9.00 uur op de dag van de tweedehandsmarkt, mogen niet ingenomen plaatsen overgenomen worden door anderen, mits toestemming van de verantwoordelijke.

Voorrangsregels en verwerking aanvragen

10 De bewoners van wijk Zwaan hebben voorrang om te reserveren.
11 De aanvragen van buiten wijk Zwaan worden chronologisch ingeschreven.

Standgeld

12 Standplaats van 3x3m : € 5,-
13 Op standen vanaf 6m mag de wagen op de stand blijven (OPGEPAST : gewijzigd tov vorig jaar!) De wagen staat dan mee in de stand en heeft geen aparte plaats
Waarborg : € 10,- (teruggestort na proper achterlaten van de standplaats)
Huur tafel : € 2,-
14 Standgeld moet worden gestort op rekening BE61 7795 9266 8317 uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail. Niet betaalde standplaatsen zullen na 10 dagen opnieuw worden vrijgegeven.

Goederen

15 Toegelaten of verboden ?
a. Enkel persoonlijke bezittingen toebehorend aan de verkopers mogen verkocht worden.
b. Het is verboden overschotten van voorraden van handelaars en/of ambachtslieden te verkopen.
c. Het is verboden om dranken, voedingsmiddelen en tabakswaren te verkopen.
d. Het is verboden motorrijtuigen (auto’s, mobilhomes, moto’s, aanhangwagens, brommers enz.) te verkopen.
e. Het is verboden (levende) dieren en pluimvee, natuurlijke huiden en pelzen te verkopen.
f. Het is verboden om medisch materiaal, farmaceutische producten, optische (bril)artikelen met corrigerende werking, orthopedische toestellen, geneesmiddelen en/of geneeskrachtige planten te verkopen.
g. Het is verboden om artikelen die niet stroken met de openbare zeden te verkopen.
h. Het is verboden om een tombola of andere kansspelen te houden en kaarten te verkopen.
i. Het is verboden om feest-, sein-, en ontploffend vuurwerk te verkopen.
j. Alles wat bij wet verboden is, is eveneens verboden op deze tweedehandsmarkt.

Veiligheid

16 De wijkvereniging is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen van gelijk welke aard die door deelname aan de tweedehandsmarkt kunnen optreden.
17 De standhouders moeten ervoor zorgen dat de hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen enz.) te allen tijde kunnen doorrijden.
18 Na afloop van de tweedehandsmarkt mogen er geen vuilnis of niet-verkochte goederen achtergelaten worden.(waarborg zal worden ingehouden)

Auto’s

19 Vóór 9.30 uur 's morgens moeten alle auto's, bestelwagens, aanhangwagens, ... van de standhouders buiten de tweedehandsmarktzone geparkeerd worden (tenzij plaats vooraf gereserveerd).
20 Er mogen nooit auto's, bestelwagens of aanhangwagens op het gras rijden of geplaatst worden.
21 Vóór 16.00 uur mogen er geen wagens in de tweedehandsmarktzone.

Divers

22 Verplaatsbare afdakjes (tenten, paraplu's enz.) kunnen geplaatst worden voor zover de diepte van de standplaats dit toelaat, indien de breedte groter is dan de standplaats kan afgesproken worden met de naburige standhouder en dient deze met het plaatsen van een afdak akkoord te gaan.